Kvalitessikring ISO

Hvordan kvalitets sikrer vi processen?